Praktické kurzy první pomoci na ČZU

Víte, že když neposkytnete první pomoci jiné osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, dopouštíte se tak trestného činu?

Se situací, která vyžaduje první pomoc, se můžeme setkat každodenně. Od opaření v kuchyni přes zranění při praktických cvičeních až po zdravotní komplikace spjaté se stářím, věkem nebo zdravotní indispozicí. V takovém okamžiku je nutné najít odvahu a konat. Proto je velmi důležité mít základní znalosti laické první pomoci.

Poskytnout první pomoc při náhlém postižení zdraví člověka nebo ohrožení lidského života je v rámci svých schopností, dovedností a sil povinen každý občan České republiky, za předpokladu, že tím neohrozí své zdraví nebo život.

„Umět poskytnout první pomoc je velmi cenná dovednost. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat.“

 

Koncem roku 2021 probíhaly na ČZU praktické kurzy 1. pomoci, které pořádal Odbor bezpečnosti ve spolupráci se společností Life RESCUE – záchranáři Praha z.s. Cílem kurzů bylo naučit a umět první pomoc použít v praxi. Kurzy vedl zkušený lektor a profesionální záchranář Ing. Bc. Michal Petržela DiS. Učil nás základním dovednostem, které nás mají připravit i na ty nejnáročnější situace ve kterých se můžeme při poskytnutí první pomoci ocitnout. Náplní kurzu byla nejen teoretická část, ale zejména část praktická, ve které jsme se naučili, jak zajistit místo nehody, bezpečnost zachránce, pomoc při bezvědomí, pomoc při náhlé zástavě oběhu u dospělých i dětí, zástavu krvácení a další život ohrožující stavy. Důraz byl kladen také na použití AED přístrojů, kterými je areál ČZU vybaven. Na závěr každého kurzu si účastníci mohli sami vyzkoušet, jak náročné je provádět masáž srdce a umělé dýchání a zároveň jak funguje AED přístroj.

 

Proběhlo 7 kurzů.
Proškolilo se celkem 96 osob z ČZU.

 

Další kurzy jsou naplánovány na období duben - květen roku 2022. Budeme Vás informovat. Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.